dcoz

DC Office of Zoning
 

DC Agency Top Menu


-A +A
Bookmark and Share

Vietnamese (Tiếng Việt)

Tên cơ quan: Sở Quy hoạch DC

Nhiệm vụ:

Nhiệm vụ của Sở Quy hoạch thủ đô Washington DC (DCOZ) là trợ giúp hành chính, chuyên môn, và kỹ thuật cho Ủy ban Quy hoạch (ZC) và Hội đồng Điều chỉnh Quy hoạch (BZA), phục vụ hai cơ quan này trong vấn đề giám sát và quyết định liên quan đến chuyện phân vùng tại DC.

Các chương trình nòng cốt/Mô tả cơ quan:     

DCOZ quản lý quy trình nạp đơn phân vùng cho ZC và BZA. Cơ quan duyệt xét và nhận đơn, lên lịch cho các buổi điều trần để xác định xem các đơn có đáp ứng các tiêu chí quy hoạch cụ thể hay không, lên lịch cho các cuộc họp để quyết định các đơn đang chờ giải quyết, và đưa ra các quy định pháp lý. Công nghệ đóng một vai trò quan trọng để hỗ trợ quá trình này bằng cách tăng cường hiệu quả và minh bạch. DCOZ cũng đi đầu trong việc tiếp cận với người dân DC để họ có hiểu biết thấu đáo thủ tục nạp đơn phân vùng.

Khiếu nại Phân vùng:
Ban Điều chỉnh Phân vùng xét xử và giải quyết các kháng cáo, trong đó bên kháng cáo cáo buộc rằng đã có một lỗi gì đó trong bất kỳ lệnh, yêu cầu, phân xử, phán quyết hoặc từ chối nào của Quản lý Phân vùng hoặc bất kỳ viên chức hoặc cơ quan hành chính nào, bao gồm Thị trưởng, trong việc quản lý hoặc thực thi Quy định Phân vùng.
Ban Điều chỉnh Phân vùng không có thẩm quyền xét xử và giải quyết bất kỳ kháng cáo hoặc phần nào trong kháng cáo mà lệnh, yêu cầu, phân xử, phán quyết hoặc khước từ không dựa trên toàn bộ hoặc một phần của bất kỳ quy định hoặc bản đồ phân vùng nào.
Trong việc thực thi quyền hạn kháng cáo phân vùng, Ban Điều chỉnh Phân vùng có thể hủy bỏ hoặc phê chuẩn, toàn bộ hoặc một phần, hoặc có thể sửa đổi lệnh, yêu cầu, phân xử, phán quyết hoặc khước từ bị kháng cáo, hay có thể đưa ra lệnh như vậy nếu cần thiết để thực hiện phân xử hoặc phê chuẩn, và vì lý do đó, sẽ có mọi quyền hạn của viên chức hoặc cơ quan mà từ đó kháng cáo được thực hiện.
Bên kháng cáo sẽ có nghĩa vụ đưa ra bằng chứng để biện minh cho việc chấp thuận kháng cáo. Nếu không có bằng chứng nào được đưa ra để phản đối vụ kiện, bên kháng cáo sẽ không được miễn trách nhiệm này.

Dịch vụ phiên dịch:

Những ai cần phiên dịch để tham gia các buổi điều trần hoặc các buổi họp của ZC hoặc BZA, hoặc để tiếp xúc với DCOZ, xin liên hệ Tiến sĩ Zelalem Hill số điện thoại (202) 727-0312, địa chỉ email [email protected], hoặc đến 441 4th Street, NW, Suite 200-S, Washington, 20001, từ 9:30 a.m. đến 5:00 p.m. Xin báo trước cho DCOZ ít nhất một tuần lễ để được phục vụ chu đáo hơn. Ngoài ra, chúng tôi cũng có thông tin tóm lược về các dịch vụ cơ bản của cơ quan nằm ở phần dưới trang mạng https://dcoz.dc.gov/, có tựa đề “Zoning Brochure in Other Languages”. Tài liệu này có 6 thứ tiếng, trong đó có tiếng Việt.

Liên hệ:
Office of Zoning
One Judiciary Square
441 4th Street NW / Suite 200S
Washington, DC 20001
(202) 727-4294
dcoz.dc.gov