dcoz

DC Office of Zoning
 

DC Agency Top Menu


-A +A
Bookmark and Share

Vietnamese (Tiếng Việt)

Tên cơ quan: Sở Quy hoạch DC

Nhiệm vụ:

Nhiệm vụ của Sở Quy hoạch thủ đô Washington DC (DCOZ) là trợ giúp hành chính, chuyên môn, và kỹ thuật cho Ủy ban Quy hoạch (ZC) và Hội đồng Điều chỉnh Quy hoạch (BZA), phục vụ hai cơ quan này trong vấn đề giám sát và quyết định liên quan đến chuyện phân vùng tại DC.

Các chương trình nòng cốt/Mô tả cơ quan:     

DCOZ quản lý quy trình nạp đơn phân vùng cho ZC và BZA. Cơ quan duyệt xét và nhận đơn, lên lịch cho các buổi điều trần để xác định xem các đơn có đáp ứng các tiêu chí quy hoạch cụ thể hay không, lên lịch cho các cuộc họp để quyết định các đơn đang chờ giải quyết, và đưa ra các quy định pháp lý. Công nghệ đóng một vai trò quan trọng để hỗ trợ quá trình này bằng cách tăng cường hiệu quả và minh bạch. DCOZ cũng đi đầu trong việc tiếp cận với người dân DC để họ có hiểu biết thấu đáo thủ tục nạp đơn phân vùng.

Dịch vụ phiên dịch:

Những ai cần phiên dịch để tham gia các buổi điều trần hoặc các buổi họp của ZC hoặc BZA, hoặc để tiếp xúc với DCOZ, xin liên hệ Tiến sĩ Zelalem Hill số điện thoại (202) 727-0312, địa chỉ email [email protected], hoặc đến 441 4th Street, NW, Suite 200-S, Washington, 20001, từ 9:30 a.m. đến 5:00 p.m. Xin báo trước cho DCOZ ít nhất một tuần lễ để được phục vụ chu đáo hơn. Ngoài ra, chúng tôi cũng có thông tin tóm lược về các dịch vụ cơ bản của cơ quan nằm ở phần dưới trang mạng http://dcoz.dc.gov/, có tựa đề “Zoning Brochure in Other Languages”. Tài liệu này có 6 thứ tiếng, trong đó có tiếng Việt.

Liên hệ:
Office of Zoning
One Judiciary Square
441 4th Street NW / Suite 200S
Washington, DC 20001
(202) 727-4294
www.dcoz.dc.gov